Niszczenie dokumentów - Bielsko-Biała

Alma Serwis oferuje również kompleksowe usługi z zakresu niszczenia, klasyfikacji i przewozu akt, archiwum lub innych dokumentów zgromadzonych w Państwa archiwach zakładowych. Posiadamy profesjonalny sprzęt niszczący i wykwalifikowaną kadrę, która posiada uprawnienia do archiwowania dokumentów o różnych klasach tajności.

Klasyfikacja dokumentów przebiega z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spełniając wymogi ustawy o ochronie danych osobowych. Gwarantujemy pełną poufność archiwowanych akt - tylko archiwiści mają dostęp do niszczonych treści. Archiwujemy dokumenty w formie tradycyjnej - papierowej, a także w elektronicznej. Wystawiamy kartę przekazania odpadów oraz protokół zniszczenia dokumentów.

Archiwowanie dokumentów - oferta

Porządkowanie dokumentów
» Porządkowanie dokumentacji osobowej i płacowej
» Porządkowanie dokumentacji technicznej

Klasyfikacja i porządkowanie dokumentów do kategorii A i B
» Pakowanie i opisywanie dokumentacji
» Segregowanie dokumentacji
» Opisywanie miejsca przechowywania dokumentów w spisach
» Opisywanie miejsca przechowywania dokumentów w spisach
» Porządkowanie dokumentacji archiwalnej, zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego
» Sporządzanie ewidencji w formie drukowanej i elektronicznej
» Selekcjonowanie akt do brakowania (niszczenie i utylizacja dokumentów)
» Sporządzanie protokołów brakowania
» Brakowanie dokumentów i niszczenie akt

Klasy tajności dokumentów

I stopień tajności - Zastosowanie: materiały ogólne, korespondencja
» Rodzaj cięcia: cięcie paskowe
» Szerokość paska: 12mm

II stopień tajności - Zastosowanie: materiały wewnętrzne, korespondencja wewnątrz firmowa
» Rodzaj cięcia: cięcie paskowe
» Szerokość paska: maks. 6mm

III stopień tajności - Zastosowanie: materiały poufne
» Rodzaj cięcia: cięcie paskowe
» Szerokość paska: maks. 2mm
» Wymiar ścinki: maks. 4 x 80mm

IV stopień tajności - Zastosowanie: materiały tajne
» Rodzaj cięcia: cięcie paskowo-odcinkowe
» Wymiar ścinki: maks. 2 x 15mm

V stopień tajności - Zastosowanie: materiały ściśle tajne
» Rodzaj cięcia: cięcie paskowo-odcinkowe
» Wymiar ścinki: maks. 0,8 x 13mm


Niszczenie dokumentów